NOVOSTI

Tribology in industry

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izrada Tribološkog centra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CENTAR ZA TRIBOLOGIJU

O CENTRU

Tribologija kao moderan multidisciplinarni koncept rešavanja kontaktnih problema prisutna je na našem Fakultetu gotovo od samog trenutka inagurisanja. Tokom niza godina na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu formirana je jaka tribološka škola koja je postala centar kome gravitiraju brojni istraživači u osnovnim i graničnim oblastima tribologije, što se iskazuje kroz niz aktivnosti. Respektujući takav nivo aktivnosti i veoma izraženu aktuelnost shvatanja triboloških problema kao ograničavajućeg faktora u postojećim tehnologijama i njihovom daljem razvoju, 1998. god. formiran je Centar za tribologiju.

Osnovne delatnosti Centra usmerene su na:

Izvodjenje nastave - u Centru se izvodi kompletna nastava (predavanja i vežbe) iz predmeta: Osnovi tribologija, Tribomehanički sistemi, Mehaničke operacije i sistemi transporta i Preduzetništvo i marketing.

Realizovanje naučnih i tehnoloških projekata iz oblasti: Triboanalize, Tribomaterijala (posebno u oblasti postupaka modifikovanja kontaktnih površina), Tribotehnologije, Tribodizajna, Tribomonitoringa (posebno tribometrije), Nanotribologije i Triboinformatike.

Pružanje istraživačko-razvojnih usluga korisnicima iz privrede u oblastima: Rešenje tekućeg problema tribološke prirode sa ciljem povratka tehničkih sistema iz stanja otkaza u radno stanje; Preventivno sprečavanje predvidenog tribološkog problema u novom sistemu sa ciljem obezbedjivanja željene radne sposobnosti tehničkog sistema; Klasifikacija materijala, vidova obrade i vidova modifikovanja kontinualnih površina radi stvaranja osnove za izbor u fazi tribodizajna; Istraživanje mehanizama habanja sa ciljem razvoja materijala rezistentnog na odredjeni tip habanja; Klasifikacija ulja za podmazivanje - stvaranje osnove za izbor ulja koja obezbedjuju potrebnu funkcionalnost sistema; Razvoj materijala ili tretmana koji obezbedjuje veliku otpornost na habanje u cilju obezbedjenja profita odgovarajucoj kompaniji.

Transfer postojecih i novih znanja prema korisnicima iz sfere istraživanja u sferu neposredne proizvodne prakse, putem seminara i odgovarajucom publicističkom delatnošcu.

Unapredjenje edukacije na osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama iz oblasti tribologije, nanotribologije, tehnologije površina i tribometrije.